• โครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนธันวาคม 2561

  โครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนธันวาคม 2561

 • ร่วมส่งเสด็จ

  ร่วมส่งเสด็จ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนพัฒนาจังหวัดปี (พ.ศ.2561-2562)

  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนพัฒนาจังหวัดปี (พ.ศ.2561-2562)

 • ร่วมรับเสด็จ

  ร่วมรับเสด็จ

 • การประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลประจำปี ของดีจังหวัดสุรินทร์

  การประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลประจำปี ของดีจังหวั

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล