• ร่วมพิธี ลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง

  ร่วมพิธี ลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใ

 • วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ครบรอบ ๕๐ปี

  วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ครบรอบ ๕๐ปี

 • ประชุมประจำเดือน สิงหาคม

  ประชุมประจำเดือน สิงหาคม

 • ร่วมกิจกรรมปลูกป่า

  ร่วมกิจกรรมปลูกป่า

 • สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม

  สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม

ร่วมพิธี ลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ

ร่วมพิธี ลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙  สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางสาวอัจฉรา จุ๋ยมา) ร่วมพิธี ลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ครบรอบ ๕๐ปี

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ครบรอบ ๕๐ปี

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางสาวอัจฉรา จุ๋ยมา) พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ครบรอบ ๕๐ปี เพื่อให้สังคมตระหนักถึงการรู้หน... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 22 สิงหาคม  พ.ศ. 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางสาวอัจฉรา จุ๋ยมา ) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า และแก้ปัญหาโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดส... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปลูกป่า

ร่วมกิจกรรมปลูกป่า

วันที่  26 สิงหาคม 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบรอบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอก... อ่านเพิ่มเติม...

สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม

สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์มอบข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้า ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์  โดยมีหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง และชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next