• ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของ

 • ประชุม แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัดและการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

  ประชุม แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการใช้ประโยช

 • 7 วันอันตราย (11-17 เมษายน 2561)

  7 วันอันตราย (11-17 เมษายน 2561)

 • การประชุมvDOConferenceการเตรียมประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

  การประชุมvDOConferenceการเตรียมประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 • เข้าร่วมอบรม โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าาชการสำหรับบุคลากรของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค

  เข้าร่วมอบรม โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าาชก

Previous
Next