• ตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

  ตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

 • โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2559

  โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครง

 • ตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

  ตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

 • วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ออกตรวจติดตามและแระเมินผลโครงการยกระดับศักยหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ ระดับตำบล

  วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ออกตรวจติดตามและแระเมินผลโครงการ

 • วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ออกตรวจติดตามและแระเมินผลโครงการยกระดับศักยหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ ระดับตำบล

  วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ออกตรวจติดตามและแระเมินผลโครงการ

ตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  ออกตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน.ตำบลศรีณรงค์ ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2559 " ในรอบเดือน กรกฎาคม 25599

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรรณภักดี) มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับส่วนราชการทุกส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน  จัดทำ ... อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

 

วันที่ 23 กรกฏาคม 2559  สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวางแผนและเจ้าหน้าที่  ออกตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน. ตำบลทับใหญ่ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ออกตรวจติดตามและแระเมินผลโครงการยกระดับศักยหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ ระดับตำบล

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ออกตรวจติดตามและแระเมินผลโครงการยกระดับศักยหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ ระดับตำบล

วันที่ 28  มิถุนายน 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการ ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับศักยหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ ระดับตำบล ม.1 ม.2 ม.12 ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรง... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ออกตรวจติดตามและแระเมินผลโครงการยกระดับศักยหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ ระดับตำบล

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ออกตรวจติดตามและแระเมินผลโครงการยกระดับศักยหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ ระดับตำบล

วันที่ 15  มิถุนายน 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการ ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับศักยหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ ระดับตำบล ณ ม.3 ม.5 ม.7 ม.9 ม.10

... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next