• ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด

  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประ

 • ลงพื้นที่สังเกตการณ์ กิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

  ลงพื้นที่สังเกตการณ์ กิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช

 • ร่วม โครงการ

  ร่วม โครงการ "สภากาแฟ" ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • เข้าร่วมหารือ โครงการ

  เข้าร่วมหารือ โครงการ "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยช

 • ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ สรง.ประจำเดือนกุมภาพันธ์

  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ สรง.ประจำเดือนกุมภาพันธ์

Previous
Next