• อบรมโครงการสำรวจการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ต

  • ร่วมพิธีวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559

    ร่วมพิธีวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559

  • "สุรินทร์" รำบวงสรวงเปิดงานมหาสงกรานต์

  • ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  • โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2559

    โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครง

อบรมโครงการสำรวจการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ.2559

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี)อบรมโครงการสำรวจการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ.2559 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของโครงการฯ เนื้อหาของแ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559

ร่วมพิธีวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข... อ่านเพิ่มเติม...

"สุรินทร์" รำบวงสรวงเปิดงานมหาสงกรานต์

 

วันที่ 11 เม.ย. เวลา 07.00 น. สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) รำบวงสรวงเปิดงานมหาสงกรานต์บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางในเขตเทศบาลเมือง สุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ได้ประกอบพิธีบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559  สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติสถิติ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง และวีระกรรมของพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2559 " ในรอบเดือน เมษายน 2559

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 20 เมษายน  2559  สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรรณภักดี) มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับส่วนราชการทุกส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน  จ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next