• การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (ระดับพนักงานแจงนับ)

  การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (ร

 • การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ)

  การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (ร

 • โครงการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ

  โครงการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ

 • ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ปร

 • ประชุมชี้แจ้งโครงการสำรวจข้อมูลผุ้มีรายได้น้อย

  ประชุมชี้แจ้งโครงการสำรวจข้อมูลผุ้มีรายได้น้อย

การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (ระดับพนักงานแจงนับ)

การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (ระดับพนักงานแจงนับ)

      วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสินทร์และศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขติสุรินทร์ จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ)

การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ)

     วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์) พร้อมราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังห... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ

โครงการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ

       วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นาบบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ร่วมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ  เฉลิมพระเกียรติสมเ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

  

          วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจ้งโครงการสำรวจข้อมูลผุ้มีรายได้น้อย

ประชุมชี้แจ้งโครงการสำรวจข้อมูลผุ้มีรายได้น้อย

        วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมข้าราชการ และพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ผ่านระบบ Video Confer... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next