• ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 • วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • ร่วมประชุม

  ร่วมประชุม"สภากาแฟ"ครั้งที่ 2

 • ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

 • เข้าร่วมการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  เข้าร่วมการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวก

ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.45 น. นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป... อ่านเพิ่มเติม...

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.45 น. นางสงกรานต์ วงษา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชกา... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

 

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุริน... อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เข้าร่วมการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวจันทิมา สติภา พนักงานสถิติ เข้าร่วมการฝึกอบรมและทดสอบความรู้... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next