• โครงการ ศสส.

  โครงการ ศสส.

 • โครงการ สรง.

  โครงการ สรง.

 • รับเสด็จ

  รับเสด็จ

 • บวชป่า

  บวชป่า

 • กิจกรรมจิตอาสา

  กิจกรรมจิตอาสา

รับเสด็จ

รับเสด็จ

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมตอนรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จ... อ่านเพิ่มเติม...

บวชป่า

บวชป่า

 

วันที่4 ธันวาคม 2560 นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมบวชป่าโคกสำโรงพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 ณ บ้านโคกสำโรง ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์และ บริเวณวัดบ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next