เนื้อหา

Bike For MOM ปั่นเพื่อแม่

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 สถิติจังหวัดสุรินร์ ( นางขนิษฐา วรรณภักดี )พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Bike For MOM ปั่นเพื่อแม่ ภารกิจตรวจเอกสาร Guinness World Records ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล