เนื้อหา

งบทดลองเบิกจ่าย งวดที่ 10 ประจำปี 2562

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: งบทดลองเบิกจ่าย

10 _2562

ดาว์นโหลด 

งบทดลองเบิกจ่าย งวดที่ 9 ประจำปี 2562

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: งบทดลองเบิกจ่าย

 9__2562_Page_1

 9__2562_Page_2

 9__2562_Page_3

 9__2562_Page_4

 9__2562_Page_5

ดาว์นโหลด

งบทดลองเบิกจ่าย งวดที่ 7 ประจำปี 2562

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: งบทดลองเบิกจ่าย

 


 7_62

รายละเอียดงบทดลองเบิกจ่าย งวด 7 ปี 2562

งบทดลองเบิกจ่าย งวดที่ 8 ประจำปี 2562

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: งบทดลองเบิกจ่าย

งบทดลองประจำงวด 8 ปี 2562

8  2562

รายละเอียดงบทดลอง ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

งบทดลองเบิกจ่าย งวดที่ 6 ประจำปี 2562

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: งบทดลองเบิกจ่าย

62562

รายละเอียดงบทดลองเบิกจ่าย งวด 6 ปี 2562

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล