• การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด)

  การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชี

 • สภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

  สภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

 • ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเ

 • โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ เดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่1

  โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ เดือนมิถุนายน

 • คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนิงานตามกรอบการใช้ปะโยชน์ฯ

  คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนิงานตามกรอบการ

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าวมาใหม่

f3

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล