• ประชุมโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลฯ

  ประชุมโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลฯ

 • ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด

  ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด

 • รายงานความคืบหน้าโครงการ Smart Province สุรินทร์

  รายงานความคืบหน้าโครงการ Smart Province สุรินทร์

 • สภากาแฟ ประจำเดือน มีนาคม2561

  สภากาแฟ ประจำเดือน มีนาคม2561

 • โครงการจังหวัดสร้างสุขฯ เดือนมีนาคม

  โครงการจังหวัดสร้างสุขฯ เดือนมีนาคม

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล