• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมง

 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

 • การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับพื้นที่ (2)

  การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับพื้นที่ (2)

 • โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ เดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่1

  โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ เดือนสิงหาคม 256

ประชุมประจำเดือนเมษายน2562

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าวมาใหม่

1556632474097

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล