• การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด2/2562

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด2/2562

 • ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลฯ

  ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลฯ

 • ASEAN Smart Citiec Network (ASCN) Conference and Exhibition 2019

  ASEAN Smart Citiec Network (ASCN) Conference and Exhibition 2019

 • ประชุมกรมการ8/2562

  ประชุมกรมการ8/2562

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมง

การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับพื้นที่ (2)

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าวมาใหม่

a120862