• วันคล้ายวันสถาปนาค่ายสุรินทร์ภักดี

  วันคล้ายวันสถาปนาค่ายสุรินทร์ภักดี

 • พิธีเปิดมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 2562

  พิธีเปิดมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 2562

 • ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

  ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562

 • โครงการภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

  โครงการภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับพื้นที่ (2)

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าวมาใหม่

a120862