คนสุรินทร์ไม่ง้อรัฐฯ ลุยสร้างเอง 'หมู่บ้านช้าง' ระดับโลก

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

     ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-ค นท้องถิ่นสุรินทร์ไม่ทน?งอมืองอเท้า?รองบประมาณจากรัฐบาลอยู่ฝ่ายเดียว นายก อบจ.เมืองช้างประกาศเป็นเจ้าภาพระดมทุ่มงบประมาณร่วมกับจังหวัดและภาคเอกชนเ ดินหน้าพัฒนาแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนและสร้างแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างระดับโ ลก อำเภอท่าตูม ด้วยตนเอง เผยโครงการสร้างโลกใหม่ให้ช้างไทย 400 ล้านบาทล่าช้ามานาน
       
     เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง (หมู่บ้านช้าง) ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ทางจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชาวบ้าน ควาญช้าง เจ้าของช้าง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนราชการส่วนกลาง ตัวแทนบริษัทการบินไทย บริษัทเครือซีพี บริษัทเบียร์ช้าง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกันสัมมนาหาแนวทางพัฒนาหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ให้เกิดเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พยายามผลักดันเสนอรัฐบาลให้ดำเนินการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์แบบครบวงจร ภายใต้โครงการสร้างโลกใหม่ให้ช้างไทยที่ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ แห่งนี้ซึ่งใช้งบประมาณ 400 ล้านบาท ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพระดับโลก โดยเน้นความเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ
      
       แต่กลับเต็มไปด้วยความล่าช้าและขาดความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ ดำเนินการจากรัฐบาล ถึงแม้ ททท. จะจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาสำรวจออกแบบไว้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ปี 2543 และ ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้พิจารณาโครงการดังกล่าว ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อคราวประชุมครม.สัญจรที่ จ.นครพนม เมื่อต้นปี 2547 ที่ผ่านมา แล้วก็ตาม
    
       นายเสนีย์ จิตตเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่มาถึงหมู่บ้านช้าง ซึ่งเป็นหมู่บ้านมีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อฟังความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้านในระดับหมู่บ้าน ทั้งที่เป็นตัวแทนองค์กรท้องถิ่น เจ้าของช้าง และควาญช้าง ถือว่าเป็นแนวทางสร้างสรรค์ที่ดีในการร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยไม่ต้องคอยยรองบประมาณจากส่วนกลางอยู่แต่ฝ่ายเดียว
       
       ทั้งนี้ อบจ.สุรินทร์จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ ยวในหมู่บ้านช้าง โดยมีบริษัทเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยอีกด้าน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหมู่บ้านช้างมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเดือนละกว่า 1 แสนคนก่อให้เกิดรายได้กับท้องถิ่นมีเงินหมุนเวียนเดือนละหลายล้านบาท เพราะมีการแสดงของช้างและการชมธรรมชาติ แต่ปัจจุบันห่างหายไปเพราะไม่มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จากนี้ไปทุกฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจัง
       
       นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ทาง อบจ.จะเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาหมู่บ้านช้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างแท้จริ งโดยไม่รองบบประมาณจากหน่วยงานใดอีกต่อไป โดยทาง อบจ.สุรินทร์จะจัดสรรงบประมาณเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านช้างอย่างจริงจัง ทั้งการสร้างแหล่งท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัยของช้าง สุสานช้าง ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติตามลำน้ำมูลและลำน้ำชี ซึ่งขณะนี้มีผู้แทนขององค์กรภาคเอกชน การท่องเที่ยว และบริษัทการบินไทยพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่
       
       จะจัดงบประมาณมาเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่กว่า 6,000ไร่ บริเวณป่าภูดิน ในหมู่บ้านช้าง การจัดสร้างสุสานช้าง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลำน้ำชีและน้ำมูล ต่างๆ เหล่านี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับที่ไม่ต้องอายชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวมาแล้วต้องประทับใจ จากนี้ช้างจังหวัดสุรินทร์จะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นอีก? นายธงชัย กล่าว
       
       ด้านนายสมโรจน์ คูกิตติเกษม อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ และเป็นผู้ที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดคนหนึ่ง ของจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ชาวช้างและควาญช้างทุกคนพร้อมใจกันอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยยึดหลักความเป็นธรรมชาติ และตนพร้อมที่จะร่วมลงทุนกับองค์กรภาคราชการและองค์กรท้องถิ่น
       
       ?พวกเราสามารถทำได้อย่างไม่อายใครเพราะขณะนี้เจ้าของช้างควาญช้างของ จังหวัดสุรินทร์มีความสามัคคีกันมาก เราจะไม่ทำให้ใครมากล่าวหาว่าเราทรมานช้างอีกต่อไป? นายสมโรจน์ กล่าว