ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงาน "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" เนื่องใน วันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์