วันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2548

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2548 เวลา 08.49 น. นายสมพงษ์  อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2548 โดยมีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการบำนาญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนกลุ่มพลังมวลชน พร้อมกัน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์