• สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวั

 • ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลฯ 5/2563

  ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลฯ 5/2563

 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 • ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 26

  ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 26

 • โครงการประจำเดือนมิถุนายน2562

  โครงการประจำเดือนมิถุนายน2562

สื่อประชาสัมพันธ์ NSO โปร่งใส

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าวมาใหม่

6301

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง