• ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 ผ่านระบบ VDO CALL

  ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 ผ่านระบบ VDO CALL

 • วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ

 • การสร้างการรับรู้โครงการ สปค.63 ผ่านการประชุมคณะกรรมสถิติระดับจังหวัด

  การสร้างการรับรู้โครงการ สปค.63 ผ่านการประชุมคณะกรรมส

 • การสร้างการรับรู้โครงการ สปค.63 ภาคประชาชน

  การสร้างการรับรู้โครงการ สปค.63 ภาคประชาชน

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2563

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2563

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง