ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Category หลัก: ข้อมูลสถิติสำหรับ หมวด: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ตามช่องทางต่าง ๆ

sevicc

            กราฟแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการ

BII