• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงา

 • พิธีพระราชทานน้ำสรง ผ้าไตร

  พิธีพระราชทานน้ำสรง ผ้าไตร

 • พิธีแสดงพระธรรมเทศนา ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

  พิธีแสดงพระธรรมเทศนา ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้

 • กิจกรรม มื้อสามัคคี ปลูกพืชผักอินทรีย์ ต้าโควิด-19

  กิจกรรม มื้อสามัคคี ปลูกพืชผักอินทรีย์ ต้าโควิด-19

 • ประชุมคณะทำงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

  ประชุมคณะทำงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ตรวจราชการ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าวมาใหม่

s010963

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

เลขที่ 410 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ.เลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่