รายการชุดข้อมูล 4 ชุดข้อมูลกลาง


    1.ผู้สูงอายุ                                     2.ขยะ

frailty                   garbage111

    

         3.ข้าว                                           4.การท่องเที่ยว

        rice-milling                   4Travel