มหกรรมช้างสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมช้างสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ" เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงครองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

  • การแสดงช้าง ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ และจะทำการซ้อมใหญ่ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ชมฟรี (สอบถามรายละเอียดได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด)
  • การแสดงละครประกอบแสง เสียง เรื่อง พระมหาชนก ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ โรงยิมเผ่าแผน สนามกีฬาศรีณรงค์ (สอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
  • การแสดงดนตรีสากล วงออเครสตร้าของกรมศิลปากร ๒ รอบ (เช้า-ค่ำ) ณ โรงแรมทองธารินทร์ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ (สอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
  • การจัดมหกรรมผ้าไหม โดยมีการประกวดและแสดงแบบผ้าไหมของสุรินทร์ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ และโรงแรมทองธารินทร์ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ (สอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์)
  • การแข่งขันชกมวยไทย-กัมพูชา และการแข่งขันร่มบิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ (สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังสุรนารี)


นอกจากนี้ยังจะได้จัดให้มีการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของส่วนราชการ หน่วยงานในจังหวัดรวมทั้งการแสดงวิถีชีวิตของชาวสุรินทร์ในอดีต ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยจะมีพิธีเปิดงาน "มหกรรมช้างสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ" ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้