โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2562


แรงงานนอกระบบ พ.ศ.2562


โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 1 พ.ศ.2563


โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  พ.ศ.2562


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ต่อโครงการสร้างสุขสร้างรอยยิ้มฯ เดือนมกราคม 2563


โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส4 พ.ศ.2562


โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ ครั้งที่3


การใช้พลังงานในจังหวัดสุรินทร์


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ

 ข้อมูลคนจน


โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส3 พ.ศ.2562


ข้อมูลพื้นฐานอำเภอปราสาท


 ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด 2561


ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์


สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์