ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ ไตรมาส 1/2561


 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสุรินทร์


ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ

จังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561


สถิติการค้าชายแดนจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม(ประจำเดือนเมษายน2561)


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการจังหวัดสร้างสุข

สร้างรอยยิ้ม เดือนเมษายน 


รับมืออย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงเด็กและผู้ใหญ่ในอนาคต


ผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์


ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ2560


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการจังหวัดสร้างสุข

สร้างรอยยิ้ม เดือนมีนาคม 


ปริมาณน้ำสุรินทร์


 สรุปผลเบื้องต้น การแสดง แสง สี เสียง "สืบตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ"


ขยะสุรินทร์ 


ผู้สูงอายุ


การท่องเที่ยว


Infographic ข้าว