การสำรวจภาวะการทำงานประชากร จังหวัดสุรินทร์

ไตรมาสที่4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2560


แรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560


รอบรู้สถิติ


สรุปผลการจัดงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์" ประจำปี 2560 ครบรอบ 57 ปี


สถิติน่ารู้


การสำรวจภาวะการทำงานประชากร จังหวัดสุรินทร์

ไตรมาสที่3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2560


โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์


สำรวจพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดสุรินทร์ 2560


สรุปผลเบื้องต้น สำมะโนอุตสาหกรรม (งานนับจด)


สถิติการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์


การใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ พ.ศ. 2559