การจัดการองค์ความรู้

การจัดการองค์ความรู้ KM
      คู่มือการปฏิบัติงาน
      คู่มือกระบวนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล

 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

เลขที่ 410 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ.เลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่