ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ต.ตาอ็อง เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส 1 ใน 20 แห่งทั่วประเทศ

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นางนนทปภา ศรีนนท์ ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ICT ตำบลตาอ็อง โดยมีนายวันชัย อุดมสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรับมอบศูนย์การเรียนรู้ฯ

ทั้ง นี้ศูนย์การเรียนรู้ฯจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนประชาชน ในพื้นที่ 16 หมู่บ้าน สามารถเข้ามาใช้บริการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ การใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงเกี่ยวกับสารสนเทศ

ศูนย์การ เรียนรู้ICT ต. ตาอ็อง ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯชุมชน 1 ใน 20 แห่งทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกพิจารณาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับมอบวัสดุอุปกรณ์โต๊ เก้าอี้ และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 ชุด พร้อมจานรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะสามารถพัฒนาและเพิ่มขีดความรู้ ความสามารถของนักเรียน เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป