สถิติจัดประชุมโครงการจัดทำระบบสถิติระดับท้องถิ่น

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ จัดการ ประชุมโครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ.2551 ให้แก่เจ้าหน้าที่ อบต. จำนวน 158 รายที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูมโรงแรม โดยมี นายสุชีพ แข่งขัน ปลัด จังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในการจัดประชุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จาก อบต. จะได้รับความรู้ในการจัดทำข้อมูลสถิติระดับต้นและการนำข้อมูลสถิติไป ประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด... [ชมภาพบรรยากาศการจัดประชุม...คลิกที่นี่]