ปลัดกระทรวง ICT เปิดศูนย์ ICT บ้านคอนสวรรค์ จ.สุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

กิจกรรมสร้างสรรค์จากกระทรวง ICT สู่ชุมชนบ้านคอนสวรรค์ จ.สุรินทร์ มุ่งให้ความรู้และทักษะด้าน IT แก่นักเรียน ครู อาจารย์และประชาชนทั่วไปในชุมชน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลา 14.30 น. นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและกาารสื่อสารได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านคอนสวรรค์ ณ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางนนทปภา ศรีนนท์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายก้องธรรม มิตรดำรงค์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวันชัย อุดมสิน เป็นผู้กล่าวรับมอบศูนย์ฯ และนางธัญญลักษณ์ สุรินทรเสรี สถิติจังหวัดสุรินทร์มาร่วมงาน

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านคอนสวรรค์ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของพี่ประธานศูนย์ฯ ICT รุ่น 2 ผอ.สิน เขตขยัน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชนชาวบ้านคอนสวรรค์ ครู-อาจารย์โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์และนักเรียนทุก ๆ คน โดยในงานนี้โรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอรัตนบุรีได้นำผลงานของนักเรียนมานำเสนอด้วย นอกจากนี้ยังมีพี่น้องชาว ICT จากศูนย์ฯ ต.ตาอ็อง จ.สุรินทร์  รายละเอียดเพิ่มเติม