โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมต้อนรับ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนสังขะวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย และได้มอบหมายภารกิจทางด้านงานสารสนเทศให้สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์รับ ผิดชอบ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ และภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้มีกิจกรรมที่นำเสนอให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของ ข้อมูลสถิติ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตลอดจนให้ความรู้ทางด้าน ICT และการใช้อินเทอร์เน็ต โดยเป้าหมายของผู้เข้าชมงานในครั้งนี้ ประมาณ 10,000 คน