รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ตรวจราชการที่สุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ และ คณะ เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลในเขตพื้นที่ของ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา นายธานี ปลูกเจริญ และนายวิรัตน์ ลิ้ม สุวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ จาก นั้นเวลา 10.05 น. คณะได้เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนที่บ้านท่าสว่าง ต. ท่าสว่าง อ. เมือง จ.สุรินทร์ และเยี่ยมชมขบวนการทอผ้าไหมยกทอง ของบ้านท่าสว่าง ก่อนในช่วงบ่ายคณะรัฐมนตรีได้เดินทาง ไปที่พื้นที่ อบต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ และอบต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ และเยี่ยมชมโครงการท้องถิ่น พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตพื้นที่ จากนั้นได้เดินทางไปที่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมราษฏร และโครงการท้องถิ่นหมู่บ้านเครื่องเงินพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของ ประชาชน ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ได้ เดินทางเพื่อติดตามกิจกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สุรินทร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตใช้งานโครงการ OPIL กลุ่มจังหวัด ได้แก่โครงการพัฒนาต้นแบบการรับรองคุณภาพสอบย้อนหลังข้าวหอมมะลิจังหวัด สุรินทร์