MICT สร้างคน สร้างชาติ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 นางธัญญลักษณ์ สุรินทรเสรี สถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงาน "MICT สร้างคน สร้างชาติ" ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา มี ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงาน MICT สร้างคน สร้างชาติ ภายในงานยังมีการเสวนาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงฯ ทุกวัน เพื่อให้ความรู้และนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ ด้านไอซีที เช่น การเสวนาในหัวข้อ อวกาศน่ารู้ เกมออนไลน์เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญา เล่นอินเทอร์เน็ตแบบไหนผิดกฎหมาย เป็นต้น และยังมีการอบรมเกี่ยวกับอาชีพไอทีให้ฟรี โดยจัดอบรมในเรื่อง เทคนิคการเขียนและออกแบบเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้ใหญ่ การอบรมซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ การออกแบบกราฟิกด้วย Open Source เป็นต้น รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าไอทีจากภาคเอกชนในราคาพิเศษด้วย