ปลัดกระทรวงไอซีทีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ที่สุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

เมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น. นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลจารพัต อ.ศีขรภูมิ โดยมีนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางทรงพร โกมลสุรเดช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางนนทปภา ศรีนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดินทางไป เป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ อีกมากมายร่วมในพิธีฯ จากนั้นเวลา 13.00 น. เดินทางไปเปิด ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดสุทธิวงศา ต.หัวงัว อ.สนม 

 

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น. เดินทางไปเปิด ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านกระโพ โรงเรียนบ้านกระโพ ต.กระโพ อ.ท่าตูม โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายวิเชียร ชวลิต) และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายวิเชียร จันทรโณทัย) ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

เวลา 13.00 น. ท่านปลัดกระทรวงไอซีที และคณะ รวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะ เดินทางไปเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอำเภอเขวาสินรินทร์  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขวาสินรินทร์