สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานวันปิยมหาราช 2552

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

เวลา 08.30 น. นายวิเชียร ชวลิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีวันวันปิยมหาราช จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2552 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุรินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ อัยการจังหวัดสุรินทร์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุรินทร์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานเทศบาล ข้าราชการบำนาญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาคม มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมถวายพวงมาลาในการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย