พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านกระเทียม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

25 ตุลาคม 2553 สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านกระเทียม โดยชาวชุมชนบ้านกระเทียมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนอย่างเป็นทาง การ และในเวลา 10.00 น. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนอย่างเป็นทาง การ พร้อมคณะติดตาม ได้แก่ นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงฯ นางนนทปภา ศรีนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ อาทิ นางสาวพุทธชาติ ศิริบุตร นางสาวปิยนาฎ คล่องดี ฯลฯ โดยมีนายวิเชียร เชาวลิต พ่อเมืองจังหวัดสุรินทร์ คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ผู้นำชุมชนเขตตำบลกระเทียม คณะครูนักเรียน และชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงให้การต้อนรับ