ประกาศ! รับสมัครงาน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๕๓
ด้วย จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากร และเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ระยะการจ้าง ๕ เดือน ค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท
เปิดรับสมัครวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๓
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ด้วย สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งชัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ๕ ตำแหน่ง โดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งดังนี้
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขา คณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางการวิจัยดำเนินงาน
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2553 - 23 เมษายน 2553 ในวันเวลาราชการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ | ดาวน์โหลดใบสมัคร