แนะนำ...นายมาดี

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

คุณมาดี ชุดสีชมพู สัญญลักษณ์ของการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เป็นตัวแทนของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่จะพบเห็นอยู่บ่อยๆ ในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดในช่วงวันที่ 1-30 กันยายน 2553 นี้

ครบรอบ 100 ปีสำมะโนประชากรประเทศไทยในปี 2553 นี้ จึงถือเป็นการทำสำมะโนครั้งประวัติศาสตร์ และเป็นการทำสำมะโนยุคใหม่จริงๆ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง วิธีการ รูปแบบ อุปกรณ์เครื่องมือ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่งานสนามที่มาในรูปโฉมใหม่ "คุณมาดี ชุดสีชมพู" เป็นรูปแบบการเข้าถึงประชาชนแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมในปัจจุบัน ในอดีตประชาชนมักจะไม่รู้จักว่า สำมะโนคืออะไร ทำให้การทำสำมะโนไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร จึงเป็นที่มาของ คุณมาดี ผู้ทำหน้าที่เสมือนตัวแทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มาพร้อมกับสิ่งดีๆ ด้วยบุกคลิกที่เป็นมิตร สุภาพ และเป็นกันเอง

ภาพลักษณ์ของ มาดี จะเชิญชวนให้ทุกท่านเปิดใจให้ข้อมูลต่างๆ ในการทำสำมะโนประชากรได้อย่างสบายใจ รับประกันเรื่องข้อมูลรั่วไหล ด้วยช่องทางที่ท่านสามารถเลือกได้ 4 ช่องทางคือ

  1. ให้มาดีสัมภาษณ์ที่บ้าน
  2. กรอกแบบสอบถามเองแล้วส่งกลับคืน
  3. กรอกข้อมูลทาง Internet ที่ www.nso.go.th
  4. ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 1111 กด 6

ถึง แม้การทำสำมะโนประชากรจะเริ่มทำกันมาแล้ว 100 ปี และวัตถุประสงค์ของการจัดทำแต่ละครั้งก็ไม่แตกต่างกันคือ เพื่อรวบรวมข้อมูลประชากรทุกคน ทุกชาติ ทุกภาษาที่อยู่จริงใน ประเทศไทย เพื่อการฉายภาพให้เห็นว่า ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 ประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยู่เท่าใด กระจายอยู่ที่ไหนบ้าง เป็นชายเป็นหญิง เป็นเด็ก คนทำงาน คนแก่ คนพิการจำนวนเท่าใด มีการศึกษาระดับใดบ้าง อาชีพอะไร มีความเป็นอยู่อย่างไร เพื่อเน้นย้ำเรื่องความมั่นใจและสบายใจของพี่น้องที่ให้ข้อมูลทุกคน เอกลักษณ์ของ มาดี ที่สังเกตเห็นได้ง่ายๆ คือการใส่เสื้อและหมวกแก็ปสีชมพู อันเป็นสีแห่งมงคลของปวงชนชาวไทย พร้อมโลโก้ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาดี ที่เห็นในสื่อประชาสัมพันธ์อาจเป็นผู้ชายแต่ในการปฏิบัติงานจริงนั้น มาดี จะมีทั้งหญิงและชาย แต่ทุกคนยังคงยึดต้นแบบของบุคลิกที่มีความเป็นมิตร สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสกับพี่น้องผู้ให้ข้อมูลทุกคน ที่สำคัญทุกครั้งที่ มาดี ออกไปปฏิบัติงาน จะต้องมีบัตรประจำตัวพนักงาน ซึ่งมีรูปและเลขที่บัตรอย่างชัดเจน ถ้าเห็นแบบนี้แล้ว มั่นใจได้เลยว่าเป็น มาดี ตัวจริงเสียงจริงอย่างแน่นอน ทุกท่านจะพบกับ "คุณมาดี ชุดสีชมพู" ตัวแทนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติลงพื้นที่จริงกว่า 70,000 คน พร้อมกันทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ในวันที่ 1-30 กันยายนนี้ "สวัสดีครับ ผม มาดี มาทำสำมะโนประชากรครับ"