ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว พระปิยมหาราชm วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว พระปิยมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน