วันปิยะมหาราช

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักสถิติจังหวัดสุรินทร์  ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ณ ศาลาจังหวัดสุรินทร์