ประชุมชี้แจงระเบียบการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ สธอ.55

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมชี้แจงระเบียบการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล (พนักงานแจงนับ) พนักงานควบคุมคุณภาพข้อมูล (QC) ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2555  โดยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่าง พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 "ธุรกิจ ดี อุตสาหกรรม ดี เพราะมีข้อมูล ดี ไม่ใช่การตรวจสอบ ไม่เชื่อมโยงภาษี ข้อมูลรายกิจการเป็นความลับตามกฎหมาย"