ถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติโดยคลิ๊กที่แบนเนอร์รูปภาพ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการถวายพระพรออนไลน์