ถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติโดยคลิ๊กที่แบนเนอร์รูปภาพ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการถวายพระพรออนไลน์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล