งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 15.30 น. โดยในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์จัดพิธีที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวง ส่วนอำเภออื่นๆ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดต่างๆ ดังนี้ วัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ วัดปทุมทอง ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม วัดกลางชุมพลบุรี ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี วัดธาตุ ตำบลสนม อำเภอสนม วัดใต้บูรพาราม ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี วัดศรีวิหารเจริญ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ วัดโพธิ์ธาราม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ วัดสุวรรณวิจิตร ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท วัดบ้านตาเกาว์พาชื่น ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง วัดแสงสว่างราษฏร์บำรุง ตำบลบัวเชด อำเภอบัวงเชด วัดทักษิณวารีสิริสุข ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน วัดโมฬีวงษา ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ วัดหิมวันบรรพต ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก วัดโพธิ์รินทร์วิเวก ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ และ วัดอิสาน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบเรื่องการกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และในห้วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ให้ทุกหน่วยงานลดธงครึ่งเสา พร้อมทั้งให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ไว้ทุกข์ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2555 รวม 3 วัน และขอความร่วมมือสถานบริการต่าง ๆ ให้งดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง ส่วนสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว และสถานีเคเบิลทีวี ขอให้ควบคุมรายการที่ออกอากาศให้มีความเหมาะสมด้วย