การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ประจำเดือน ก.ค. จากเดิมที่กำหนดว่าจะเดินทางไปประชุมที่ภาคเหนือตอนล่าง คือ จ.อุตรดิตถ์ นั้นแต่เมื่อมีการหารือกันจึงเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนสถานที่ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยได้กำหนดให้ประชุมที่จ.สุรินทร์ และมอบหมายให้นายปรีชา เร่งสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับนพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่30 หรือวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ยินดีตอนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่  29 -30 กรกฎาคม 2555

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล