การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานอำเภอ วันที่ 1 - 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

 

 

>