การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ด้วย นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมทั้งคณะมีกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์? ในระหว่างวันที่ 24-27? มิถุนายน 2555?? โดยจะติดตามผลการดำเนินและดูงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 ร่วมประชุมหารือข้อปฏิบัติราชการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี? ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เวลา 09.00 น. และจะออกตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) , โครงการ WIFI? ฟรีในที่สาธารณะ (TOT) ในศาลากลางจังหวัดสุรินทร์? โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลหนองบัว ณ วัดบ้านโพธิ์ ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์? โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการเตือนภัยสำนักงานเทศบาลตำบลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์