ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ปี 2555

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน  2555  รวม 12 วัน ณ สนามกีฬาศรีณรงค์  และการแสดงงานช้าง ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามแสดงช้าง

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล