ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2555

                [ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ]  [ ข้าราชการการเมือง ]

                [ ประชาชนทั่วไป ]   [ องค์กร/หมู่คณะ       ]

ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติโดยคลิ๊กที่แบนเนอร์รูปภาพ

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการถวายพระพรออนไลน์