ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2555

                [ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ]  [ ข้าราชการการเมือง ]

                [ ประชาชนทั่วไป ]   [ องค์กร/หมู่คณะ       ]

ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติโดยคลิ๊กที่แบนเนอร์รูปภาพ

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการถวายพระพรออนไลน์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล