หนึ่งใจ....ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ " หนึ่งใจ....ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์