ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมกับกระทรวงแรงงาน ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้เป็นแรงงาน 2 สถานประกอบการ

1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บริษัท ไอ คิว โมเดิร์น เทรด จำกัด

2 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริษัท แซนต้า  แฟคตอรี่ จำกัด