ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมกับกระทรวงแรงงาน ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้เป็นแรงงาน 2 สถานประกอบการ

1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บริษัท ไอ คิว โมเดิร์น เทรด จำกัด

2 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริษัท แซนต้า  แฟคตอรี่ จำกัด

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล