มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2556

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 8 - 19  พฤศจิกายน  2556  ณ  สนามกีฬาศรีณรงค์  โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
 1) การแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์   ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของงาน  นอกจากจะเป็นงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์แล้ว ยังเป็นงานประจำปีของชาติตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ พ.ศ. 2505 โดยจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 53  แล้วปีนี้ การแสดงช้าง แสดงวันเสาร์ที่ 16และวันอาทิตย์ที่17 พฤศจิกายน 2556 ณ  สนามแสดงช้าง ระหว่างเวลา  09.00 - 12.00 น.วันละ  1  รอบ บัตรราคา 1,000 บาท, 500 บาท, 300 บาท (นั่งตามเลขที่นั่งตามบัตร) สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 0-4451-2039  หรือ www.surin.go.th
2) งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง  ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น  2  กิจกรรม คือ 
           1) กิจกรรมการประกวดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้าง  ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2556  เวลา  17.00  น.  จะมีขบวนแห่รถอาหารช้างจากหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาร่วมประกวดมากมาย
           2)กิจกรรมการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างในวันที่ 16  พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 น. มีการจัดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้างความยาว ไม่ต่ำกว่า 500 เมตร  ใช้อาหารกว่า 50 ตัน
3) งานแสดง แสง สี เสียง ?สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ  ชื่อชุด ศิวนาฏยคีตาศรีศิขรินทราเทวาลัย  โดย  โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   ณ  ปราสาทศีขรภูมิ  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 15-16  พฤศจิกายน 2556  เวลา  19.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลศีขรภูมิ โทร. 0-4456-1243  (วันที่ 15 พ.ย. 56  จำหน่ายบัตรที่นั่งชมการแสดง (เก้าอี้) ราคา 100 บาท และวันที่ 16 พ.ย. 56  จำหน่ายบัตรนั่งชมการแสดงเป็นโต๊ะจีน ราคา 2,900 บาท มีอาหารรับประทาน (8 ท่าน/โต๊ะ)
4) การจัดนิทรรศการ  ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
5) กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตผลของเกษตรกรและชุมชน  สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพดี เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผ้าไหมทอมือ เครื่องจักสาน สินค้าจากภูมิปัญญาและของที่ระลึก  ฯลฯ 
6) กิจกรรมการประกวดของดีเมืองสุรินทร์และผลิตผลทางการเกษตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม กล้วยน้ำว้า ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมสากล เป็นต้น  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นของดีประจำจังหวัดให้มีคุณภาพและเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองสุรินทร์7) การจัดกิจกรรมบนเวทีกลางณ บริเวณร้านธารากาชาด  สนามกีฬาศรีณรงค์  เช่น  การประกวดร้องเพลงของผู้บริหารและสมาชิก อบต.  การเดินแบบผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์  การแสดงของเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์  และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจังหวัดสุรินทร์  เป็นต้น