วันปิยะมหาราช พ.ศ. 2556

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 การทำความสะอาดทางสำนักงานฯ Claening Day ครั้งที่  1

การทำความสะอาดทางสำนักงานฯ Claening Day ครั้งที่ 1